Zakres robót

Przedmiot inwestycji


Egis Poland na zlecenie Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez Oddział w Krakowie opracowuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa- granica województwa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Zakres prac projektowanych obejmuje:

  • Opracowania geodezyjno-kartograficzne;
  • Wielowariantową Koncepcję Programową (KP);
  • Opracowania środowiskowe, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • Opracowania geotechniczne i geologiczne;
  • Wielobranżowy projekt budowlany (PB);
  • Uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
  • Wykonanie projektów wykonawczych (PW);
  • Wykonanie Dokumentacji Przetargowej (DP) do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w terenie.

„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa – granica województwa ” - od km ok. 166+286 - km ok. 174+268, km ok. 181+736 – km ok. 184+981, km ok. 0+000 – km ok. 4+646 oraz km 190+022 – ok km 191+649 Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim na terenie powiatu gorlickiego, na terenie gmin Gorlice i Biecz.


Harmonogram Inwestycji

Etap I

Opracowanie kompleksowej dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID oraz wykonanie projektów wykonawczych.

Etap II

Wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID.

Etap III

Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Etap IV

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia.

HarmonogramTermin umownyData
ETAP Ido 29 miesięcy od podpisania umowydo 09.01.2023
ETAP II *15 miesięcy od uzyskania ostatecznej decyzji ZRIDdo 07.08.2023 **
ETAP III *6 miesięcydo 03.05.2024 **
ETAP IV *44 miesiące od momentu przekazania placu budowydo 09.07.2028 **
* terminy etapu II, III i IV są terminami szacunkowymi i zależą od okresów procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych
** szacowana data
Udostępnione materiały mają charakter roboczy
Ostatnia aktualizacja:   5.05.2022