Zdjecie inwestycji
Rozbudowa drogi krajowej nr 28
na odcinku Ropa - granica województwa
/ DATA PODPISANIA UMOWY:
10/12/2020 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY:
6 336 960,00 zł
/ DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY:
09/07/2028 r.

Aktualności
/ NAZWA KONTRAKTU

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa – granica województwa”

Opis kontraktu

Niniejsza strona przygotowana została dla tematu: Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa – granica województwa

Przedmiot inwestycji:

Egis Poland na zlecenie Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowaną przez Oddział w Krakowie opracowuje kompleksową dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa- granica województwa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Zakres prac projektowanych obejmuje:

 • Opracowania geodezyjno-kartograficzne;
 • Wielowariantową Koncepcję Programową (KP);
 • Opracowania środowiskowe, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Opracowania geotechniczne i geologiczne;
 • Wielobranżowy projekt budowlany (PB);
 • Uzyskanie decyzji zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
 • Wykonanie projektów wykonawczych (PW);
 • Wykonanie Dokumentacji Przetargowej (DP) do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w terenie. „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Ropa – granica województwa ” - od km ok. 166+286 - km ok. 174+268, km ok. 181+736 – km ok. 184+981, km ok. 0+000 – km ok. 4+646 oraz km 190+022 – ok km 191+649 Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim na terenie powiatu gorlickiego, na terenie gmin Gorlice i Biecz.
Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego:
 • Podniesienie parametrów nośności drogi;
 • Poprawa warunków ruchu na drodze;
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego;
 • Usprawnienie połączeń komunikacyjnych poprzez rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi;
 • Zmniejszenie oddziaływania drogi krajowej na środowisko.

Ostatnia aktualizacja:   5.05.2022